Accountancy

Als all-round dienstverlener zijn wij van AIB Accountancy & Belastingadvies thuis in de accountancy.
Onze RA gecertificeerde professionals voeren deze opdracht met nauwkeurigheid en plezier voor u uit.
Wij kunnen u bijvoorbeeld bijstaan met:

  • Het samenstellen van jaarrekeningen en (verplichte) deponering bij de Kamer van Koophandel;
  • Begeleiding bij het opzetten en inrichten van de financiële administratie;
  • Het verzorgen van de financiële administratie, indien dit gewenst is.

Wij adviseren cliënten, met name kleinere ondernemingen en zzp-ers, om zelf de administratie bij te houden.
Niet alleen omdat dit kostenbesparend voor u werkt, maar ook omdat dit uw eigen inzicht in uw financiële situatie versterkt. Wij helpen en begeleiden u graag met het opzetten van deze administratie, hetgeen over het algemeen slechts enkele uren vergt en waarbij een door ons ontwikkeld Excel-voorbeeld gehanteerd kan worden. Het Excel-voorbeeld is voor u kosteloos en uitermate geschikt voor ZZP'ers en kleinere ondernemingen.

AIB Accountancy & Advies maakt in haar dienstverlening gebruik van verschillende boekhoudpakketten. Exact online, Twinfield, I-Muis, E-boekhouden, Moneymonk, Moneybird zijn hier enkele voorbeelden van maar meer pakketten zijn bij ons bekend. In tegenstelling tot andere financieel dienstverleners verplichten wij u niet een bepaald boekhoudpakket te gebruiken. Wij helpen u het juiste pakket te selecteren. Samen met u kiezen wij het pakket dat het beste past bij uw onderneming en uw wensen en eisen.

Persoonlijk kennis maken?

Onze dienstverlening lichten wij graag persoonlijke toe.

Daarnaast kunnen wij diverse diensten verrichten die minder vaak voorkomen, maar wel relevant zijn of kunnen worden. Als een onderneming groeit, wordt het belang van goede interne procedures vaak groter. Ook kunnen externe belanghebbenden, zoals financiers en subsidieverstrekkers, zekerheid (assurance) vragen bij gepresenteerde cijfers. Ook hierin kunnen wij u bijstaan, bijvoorbeeld met:

  • Assurance-verklaringen bij de jaarrekening, zoals beoordelingsverklaringen en controleverklaringen;
  • Accountantsverklaringen bij subsidieopgaven;
  • Opstellen van rapporten bij begrotingen en andere financiële toekomstgerichte informatie;
  • Advisering omtrent risicobeheersing en interne controle;
  • Advisering omtrent de inrichting van de financiële administratie en procedures.

Meer weten over onze dienstverlening?

Call Now Button