Waarom een NBA Accountant?

Namens AIB Accountancy & Belastingadvies is Floris Bruin RA een gecertificeerd Registeraccountant. Zodanig is Floris Bruin RA lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Dit lidmaatschap biedt u als klant een extra garantie van onze kwaliteit, omdat de volgende zaken vereist zijn voor dit lidmaatschap:

- Uitstekend opgeleid: uiteraard kennis op het gebied van verslaggeving en fiscaliteit, maar zeker ook op het gebied van risicobeheersing en de inrichting van administratieve- en bedrijfsprocessen.

- Permanente educatie: de zekerheid dat onze medewerkers up-to-date blijven van veranderingen in ons werk en uw branche.

- Waarborgen van de continuïteit van de dienstverlening: bijvoorbeeld door een waarnemingsovereenkomst of aansprakelijksheidsverzekeringen.

- Gedrags- en beroepsregels: zoals geheimhouding en deskundigheid. Wij accepteren dan ook geen opdrachten waarvan wij op voorhand weten dat wij de benodigde deskundigheid niet in huis hebben.

- Klachtenprocedures en kwaliteitshandboeken.

U bent welkom bij AIB Accountancy & Advies

Neem telefonisch contact op, of stuur ons een mail voor een vrijblijvend gesprek.
Call Now Button